מבנה הטרקטורון המעופף

אווירודינמיקה

מזג אוויר

מבנה הכנף

ביצועים ומגבלות

!!הבטיחות קודמת לכל

הטייס- ניסיון ורקע