מבנה הטרקטורון המעופף

מבנה הטרקטורון המעופף

אווירודינמיקה

מזג אוויר

Weather

מבנה הכנף

ביצועים ומגבלות

!!הבטיחות קודמת לכל

הטייס- ניסיון ורקע